De aandacht voor talentontwikkeling is hot and happening binnen veel organisaties. Wat is nodig om talent volledig te laten floreren? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en blijven? We weten als geen ander dat ons menselijk kapitaal de fundering is voor duurzaam groeiende en gezonde organisaties. We weten het als geen ander en hebben toch zo veel moeite om de controle hierover los te laten. Hoe begrijpen we de functie van talentontwikkeling anno 2017?

Het waarom van talentontwikkeling is duidelijk, tenminste de intentie ervan, maar het hoe is een heel ander vraagstuk. Veel organisaties worstelen vandaag de dag met de inrichting van hun talentontwikkeling.
Hoe houden we onze medewerkers intrinsiek gemotiveerd? Hoe zorgen we voor een open en transparante cultuur? Hoe blijven we in verbinding en kunnen we samenwerken vanuit ieders unieke kracht en talent? Hoe houden we ons innerlijk vuurtje aan, zodat vanuit gedrevenheid en kracht bijgedragen kan worden aan een gezamenlijke visie? Dus eigenlijk: Hoe herinneren we ons eigen talent en durven we hier in ons leven vorm aan te geven?

Uit verschillende onderzoeken naar medewerkerstevredenheid is gebleken dat waardering de nummer 1 oorzaak is van de mate dat medewerkers geluk ervaren binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn. Waardering en erkenning krijgen voor het werk wat je doet is daarom de grootste innerlijke drive van de werkende mens. Het zorgt ervoor dat ons vuurtje blijft branden. Het zorgt voor zelfvertrouwen, erkenning en zingeving. Het geeft ons mens het gevoel dat we op onze authentieke manier bij kunnen dragen aan onze omgeving, organisatie of maatschappij.

Het geven en ontvangen van waardering blijkt binnen veel organisaties een ondergeschoven kindje te zijn, terwijl de impact zo groot is dat het topprioriteit zou moeten zijn. Wat maakt dat het voor veel mensen zo lastig is om waardering uit te spreken en vaak ook om het te ontvangen? Zijn we het niet gewend in onze maatschappij? Of is het makkelijker om met de stroom mee te gaan i.p.v. ‘anders’ te zijn. De oprichters van Reis van de Held in business (een bedrijf wat zich richt op bewustzijnsontwikkeling binnen het bedrijfsleven) geloven in carrière maken vanuit jouw ware essentie. Juist dan maak je impact. Vaak is dit niet met de stroom mee en dat maakt dat het lef en moed vraagt om kleur te bekennen en jezelf te zijn. Met heel je hebben en houden. Zelfs en misschien wel juist in de corporate wereld.

Strict Academy (ICT – consultancy) had het lef en de bereidheid om hier echt naar te kijken, pakte het probleem bij de wortel aan en ging aan de slag. Vandaag de dag werkt Academy met een succesvol, vernieuwend en inspirerend waarderingsmodel. Een model dat uitgaat van ieders unieke kracht, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn, openheid en transparantie. Just do it!

Het waarom van de waarderingscyclus

Strict Academy gelooft in de kracht van al haar mensen. “Wij geloven dat je ieders unieke talent aandacht moet geven,” aldus Paul van de Looij – Directeur Strict Academy. Focus op dat waar je écht goed in bent, en geef expressie aan dat wat jou uniek maakt. Vanuit hier kan je het verschil maken omdat je je onderscheidt met je unieke gave. Je broncode. Dit is precies wat vaak fout gaat binnen zowel organisaties als onderwijsinstellingen. We focussen ons teveel op wat niet goed gaat in plaats van wat wel goed gaat. Hiermee worden gemiddelde professionals afgeleverd in plaats van excellente talenten.

“Wij willen van een 8 een 10 maken in plaats van een 4 een 6. Alles binnen onze organisatie is gericht op het ontwikkelen van je unieke kracht. Onze trainees worden hier gedurende hun tweejarig ontwikkeltraject in begeleid (door Reis van de Held in business) en krijgen training, intervisie en coaching op zowel inhoud, vaardigheid als bewustzijnsontwikkeling. Daarnaast helpt de talentmanager hen bij het formuleren van halfjaarlijkse doelstellingen gericht op het inzetten van je unieke kracht. Hij treedt op als waarderend coach en staat naast je om je te supporten je werk zo goed mogelijk te doen gedurende de projectopdrachten bij klanten. Wij streven ernaar om iedere trainee hun grootste potentie te laten leven zodat ze op durven staan voor hun eigen waarheid. Met een frisse blik en een gezonde dosis zelfvertrouwen kunnen ze ongelofelijk veel toevoegen binnen organisaties,” aldus Paul van de Looij – Directeur Strict Academy.

Het hoe van de waarderingscyclus

Binnen Academy beoordelen de talenten zichzelf. Wij geloven dat eenieder totale eigen verantwoordelijkheid kan en moet nemen over de eigen carrière. Dit betekent ook een grote mate van zelfbewustzijn en reflectie. Trainees weten immers zelf het beste in hoeverre zij zich hebben ingezet bij te dragen aan hun eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van de organisatie.

Zelfonderzoek wordt uitgebreid gedaan aan de hand van reflectie op verschillende onderwerpen als: presteren op projectopdrachten, persoonlijke ontwikkeling, zichtbaarheid, ondernemerschap, behaalde doelstellingen.

“Zelfreflectie is voor mij mezelf kwetsbaar en open opstellen over mijn leerweg. Kritisch kijken naar mijn successen en verbeterpunten. Door hier samen met andere collega’s naar te kijken, leren we onszelf en elkaar beter kennen. We leren van elkaar en kunnen elkaar helpen. Onze eigen ontwikkeling staat voorop, dat geeft een fijn gevoel. Door deze manier van zelfreflectie blijf ik continue ontwikkelen.”- Jessica Pruijsen (Trainee Strict Academy)

Gedurende de halfjaarlijks terugkomende waarderingscirkel geven de trainees zichzelf een beoordeling in de vorm van een financiële beloning. De cirkel wordt gefaciliteerd door de talentmanager en vindt plaats met de trainees van de eigen lichting. Gedurende de cirkel wordt in alle openheid en transparantie gedeeld over ieders eigen ontwikkeling en groeicurve. Er is ruimte voor vragen aan elkaar. En er wordt waardering gegeven in de vorm van feedback en groeipotentie. Onze ervaring is dat de trainees vol inspiratie, kracht en zelfvertrouwen uit de cirkel komen en klaar zijn nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

“Bijzonder aan de waarderingscyclus vind ik dat je je eigen ontwikkeling meer in de hand hebt.  Je stelt je doelen op aan de hand van jouw unieke kracht, bepaal je je eigen ‘lat’ en ook hoe je hieraan wilt gaan werken. Daarnaast is het halen van een ‘doel’ niet de voornaamste doelstelling. In de waarderingscyclus is het kritisch en eerlijk naar jezelf en je ontwikkeling durven kijken erg belangrijk en meteen ook de grootste uitdaging; Wat heb ik daadwerkelijk het afgelopen half jaar gedaan om aan mijn doelen te werken en heb ik me ingezet om alles eruit te halen wat erin zat? Dat voelt gek en best kwetsbaar om aan iedereen te vertellen, maar laat wel goed zien welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt, en hoe je bent gegroeid in het afgelopen half jaar.” – Jannet van Werven (Trainee Strict Academy)